Disclaimer

Pauline Suidgeest Ceremoniespreker besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Pauline Suidgeest Ceremoniespreker vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Pauline Suidgeest Ceremoniespreker kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Pauline Suidgeest Ceremoniespreker anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Pauline Suidgeest Ceremoniespreker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Privacy Statement

Pauline Suidgeest Ceremoniespreker betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door Pauline Suidgeest Ceremoniespreker wordt verzameld via deze website en met welk doel.

Indien u geïnteresseerd bent in de diensten van Pauline Suidgeest Ceremoniespreker kunt u contact opnemen via het contactformulier. Daarbij geeft u ons persoonlijke informatie. Pauline Suidgeest Ceremoniespreker gebruikt deze informatie enkel en alleen voor communicatie over haar diensten.

Pauline Suidgeest Ceremoniespreker blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met behulp van deze informatie kan Pauline Suidgeest Ceremoniespreker de website blijven optimaliseren.

Disclaimer 08/02/2017